BRMT Rytmisk rörelseträning
TRÄNING:

Hjälper att ”Stämma kroppen” och komma i balans.
Rörelseträningen som återupprättar kommunikationen i nervbanor mellan hjärnan och kroppen samt integrerar primitiva reflexer.
Träningen rätar ut felställningar i kroppen, minskar stressymptom samt underlättar koncentration och inlärning.
Rytmisk rörelseträning fungerar huvudsakligen via rörelser av ryggraden,
sådana rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.
Metoden BRMT finns i många länder och böcker översatta till flera språk.
BRMT kommer från 2020 att ingå i läkarutbildningen i Brazilien

Sensomotorisk träning
BRMT Rytmiskrörelseträning
KURSER:

3k-utbilning erbjuder ett antal olika kurser i rytmisk rörelseträning & reflexer