Föreläsningar / Föredrag:
Kropp och Knopp

Verktyg för inlärning och koncentration i skolan

Stress och Problem i rörelseapparaten

”Vi blir våra rörelser”

Våra rörelser är avgörande för att bygga våra förutsättningar att bli och göra det vi vill.
Hur människors liv och livskvalité kan förbättras med hjälp av specifika rörelser.
Föreläsningen ger också större möjligheter att förstå oss själva och våra medmänniskor.
”Träningen har gett mig en dramatisk förbättring av livskvalitén.”
” Bättre på att hantera stress och olika situationer”

Föreläsning: Verktyg för inlärning och koncentration i skolan

Om hur vi kan förstå och på så sätt hjälpa barn med oro ”myror i byxan”, svårigheter att koncentrera sig hålla i pennan, kopiera av tavlan, sitta på stolen, dålig balans, inlärnings svårigheter m.m.

Föreläsning: ”När besiktigade du dig sist?”

”Problem i kroppen beror ofta på att kroppen inte är grund stämd”

Hur man med enkla rörelser kan lösa upp felställningar och dålig hållning  i kroppen
På så sätt minska eller ta bort spänningar och värk i kroppen.

Föreläsning: Rörelse för inlärning & motorik

Våra rörelser är avgörande för att bygga våra förutsättningar att bli och göra det vi vill.
Om kroppen inte är grund stämd är det svårt att koppla in högre och svårare moment som koncentration & inlärning.
Hur olika primitiva reflexer och stress påverkar koncentration och inlärning.
Föreläsningen ger större möjligheter att förstå och se orsaker, samt hur vi kan underlätta och hjälpa

Föreläsning: Stress

Om vad som händer i kroppen & hjärnan vid stress?
De tre olika stressreflexerna, hur de påverkar oss och varför vi reagerar så olika vid stress.
Vad vi kan göra för att motverka stress och må bättre.
Kroppens motsystem.

Föreläsning:Barn och stress

Om vad som händer i kroppen & hjärnan vid stress
Orsaker till stress hos barn.
De tre olika stress reflexerna och olika stress beteende.
Hur vi upptäcker och hjälper stressade barn.

”Hopplösa barn” finns de?

Utagerande & Inåtvända barn
Hur fungerar våra sinnen, hjärnan kroppen och vad är det som gör att vi reagerar så olika?
Det finns olika orsaker och lösningar.

Föreläsning:Beröring

Beröring är basalt för vår överlevnad och vårt nervsystems utveckling.
Beröring startar kroppens egna lugn och ro system.
Motsatsen till vårt stress system.
Forskning och berättelser ur livet.


Föreläsning för Föräldrar på BVC och Förskolan

För föräldrar om Motorik reflexer och vikten av att barnet får rörelsefrihet.

Föreläsningar / Föredrag:

Föreläsningar ges i hela landet
Kontakt för föreläsningar 070-7810179   birgit.eriksson65@gmail.com

3k-utbildning