Massage i Förskolan/Skolan

Kursen är för personal i skoal & förskola. Anpassad efter barnens ålder och man får verktyg att starta direkt efter kurs.

Motorisk Träning i Förskola & Skola
Lekar för Motorik, Rytmisk Rörelseträning, reflexer

Grunderna i den rytmiska rörelseträningen med speciell inriktning på förskolebarn för att.
Lär dig att känna igen iaktta och testa brister i den motoriska utvecklingen och primitiva reflexer. Rörelser som utveckla barnets motorik.
Lär dig att träna bort både grov- och finmotoriska problem med hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar
och lekar som kan göras både i grupp och enskilt.

Kurserna vänder sig till personal i förskolan och för föräldrar till förskolebarn med motoriska och känslomässiga problem
och alla som är intresserade av barns motoriska utveckling.

Barn & Stress: Föreläsning och Kurser

Kurser och Föreläsningar för förskolan/ skolan anordnas efter förfrågan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3k-utbildning