Grunderna i den rytmiska rörelseträningen med speciell inriktning på förskolebarn för att.
Lär dig att känna igen iaktta och testa brister i den motoriska utvecklingen och primitiva reflexer. Rörelser som utveckla barnets motorik.
Lär dig att träna bort både grov- och finmotoriska problem med hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar
och lekar som kan göras både i grupp och enskilt.

Kurserna vänder sig till personal i förskolan och för föräldrar till förskolebarn med motoriska och känslomässiga problem
och alla som är intresserade av barns motoriska utveckling.

Steg 1 och 2 BRMT Rytmisk rörelseträning i Förskolan
anordnas efter efterfrågan

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *