Olika behandlingar som jag erbjuder är följande:

Sensomotorisk träning och Reflex Integrering: Träning både enskilt och i grupp
Trauma Recovery: Ett effektivt sätt att jobba med stress och trauma genom kroppen
Shiatzu: Acupressur massage och stretch längs kroppens energibanor
Klassisk massage: En djupgående muskelmassage av Certifierad massör
Reiki: Japansk Healing
EFT: Knackningar på akupressur punkter. Bra vid stress, negativa tankar
Qi Gong: Balanserar Kroppens Energi och Stärker Immunförsvaret
Träning både enskilt och i grupp

Sensomotorisk träning och Reflex Integrering


Träning för att kropp och rörelse ska fungera så optimalt som möjligt.
Primitiva reflexer finns ofta kvar från vår barndom
(Det kan bero på ärftliga faktorer eller att vi inte legat tillräckligt på magen som små och tränat alternativt att vi hoppat över något utvecklings steg ex. som att åla, krypa)
Reflexer kan återaktiveras när vi hamnar i stress, utbrändhet
eller när vi råkar ut för skada av ex nacke och rygg.
Primitiva spädbarnsreflexer ska integreras i hållningsreflexer.
De primitiva reflexerna kan ge ge olika obalanser i kroppen,
men också spänningar, snedställningar och smärta.
Behandla muskelspänningar som beror på känslomässig stress och aktiva stressreflexer
Träningen löser upp muskelspänningar och felställningar och integrera primitiva reflexer så att effekten av behandlingen blir bestående. Man får också övningar att göra hemma.

” Efter att Birgit arbetat på sonens fot som gick inåt kunde han gå normalt”
”Ryggen rätat ut sig” ”Inte längre ont i knät” ”Höften blev rak och benen blev lika långa”

Här berättar en klient om hur hans livskvalitet har förbättrats av Rytmisk rörelseträning

Trauma recovery

Ett effektivt sätt att jobba med stress, trauma genom kroppen med rörelser och avslappning
MNRI metoden (Masgutova Neuro sensomotor Reflex Integration)

Shiatsu

Japansk akupressur massage. Kroppens energi balanseras vilket stärker kroppens förmåga till självläkning. (Massagen ges åvanpå kläder)

Reiki Healing

Japansk healing som balanserar kroppens energi för hälsa och välbefinnande. Stärker immunförsvaret
Forskning om Reiki i vården
Reiki kan även ges på distans

I Sverige är Reiki godkänt som friskvård För dem som har friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare. Reikin ingår i kategorin ”Stresshantering” Reiki:

Är stressreducerande och förbättrar sömnen
Dämpar oro och ångest
Blodcirkulationen ökar
Ökar energin
Dessutom ges kroppen rätt förutsättningar för att påbörja sin självläkningsprocess

FORSKNING:
Distans Reiki är en kostnadseffektiv metod för personer som drabbats av diskbråck. Den här -rapporten visar att 3 st distans Reiki på 15 min vardera ger samma resultat som 7-10 besök hos sjukgymnast
Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Volume 23:1-5 (2018)

För mer forskning gå in på Förenade Reiki förbundets Hemsida

Många länder finns Reikin i vården och är en självklar del på sjukhusen

Massage

Klassisk massage är en behaglig och djupgående muskelmassage.
Den minskar muskelspänningar och smärta samt
motverkar stress

EFT- tapping

Genom knackningar på akupressur punkter bryts sambandet mellan negativa tankar och känslor.
EFT kan arbeta med rädslor, fysiska och psykiska symtom.
Ögonrörelser används för att arbeta med stress trauma och känslomässiga samt fysiska symtom

Energi massage

En japansk massage som frigör energi genom tryck längs kroppens energibanor (meridianer) på akupunktur punkter.

Behandling av flera av ovanstående metoder

Anpassat efter person och behov

Behandlingar

Birgit är Cert. Massör. Medlem i Kroppsterapeuternas Riksförbund
Hon har studerat massage och kroppsterapier i Sverige Japan och Kina
Behandlingar ges i huvudsak i Östergötland (Samt Reiki på distans)

Kontakt:     birgit.eriksson65@gmail.com        0707810179

3k-utbildning