Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning  finns idag i över 20 länder.
I Brazilien kommer BRMT ingå i läkarutbildningen.

Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning

Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning vid problem i rörelseapparaten och stress del 1 och del 2

Kurs BRMT Rytmisk rörelseträning Grundkurs

Kurser i BRMT Rytmisk Rörelseträning och reflexer i Förskolan

Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning vid Cp (och liknande tillstånd)

Läs här mer om varje kurs :

Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning vid problem i Rörelseapparaten och Stress

För alla som arbetar med kropps behandlingar eller rörelse, alternativt vill arbeta med utveckla sig själv och bli av med t.ex. återkommande muskelspänningar, snedställningar eller begränsningar.
Kursen är för kroppsterapeuter, fysioterapeuter, yogalärare, terapeuter, idrottslärare
men också för privatpersoner som vill jobba med sig själva och sin familj.

UTVÄRDERINGAR FRÅN KURSER:

”Jag jobbar som kroppsterapeut.
Det blev en upptäckt för min egen del och livet!”

”Inför kurs starten fick jag ont i min rygg!
MEN efter första kursdagen kände jag ingenting av min smärtande rygg!?
Jag är jätte glad att jag börjat!
Har nu också gått del 2!”    Yvonne

”Min väninna var med om en trafikolycka och har opererat ryggen som därmed blev sned. Hon fick höra att hon aldrig mer skulle kunna bli rak igen. Efter en stunds rytmiska rörelser var hon rak!!”   

”Som ett husapotek av övningar”
”Höften den blev rak”

Kurserna BRMT Rytmisk Rörelseträning vid problem i rörelse apparaten del 1 och 2
ingår alla de reflexer som vi arbetar med i BRMT den Rytmiska Rörelseträningen samt de Rytmiska rörelserna

Kurser i BRMT Rytmisk Rörelseträning vid problem i rörelseapparaten Steg 1

Denna kurs fungerar att gå både för deltagare som inte tidigare gått några kurser i BRMT samt för deltagare som gått tidigare kurser
Grunderna i rytmisk rörelseträning.
Vi behandlar muskelspänningar som beror på känslomässig stress och aktiva primitiva reflexer och hur man åtgärdar dessa.

Reflexer som leder till muskelspänningar och låsningar i ryggrad, nacke, höft och ben samt hur man med hjälp av rytmisk rörelseträning kan lösa upp spänningar och låsningar.
Vi arbetar också med känslomässiga låsningar och tre olika reflexer vid stress
Reflexer kan också åter stimuleras vid stress samt vid skador av nacke eller rygg 

I denna kurs lär vi också ut hur de primitiva reflexerna påverkar muskelspänningar och snedbelastningar på skelett och leder samt hur man testar och integrerar sådana reflexer.
Vi arbetar med reflexer som kan ge spänningar på baksidan av kroppen som nacke, rygg, höft och ben.
Det finns reflexer som kan orsaka ett roterat bäcken. Vi lär oss hur höften kan korrigeras genom att integrera dessa reflexer.
Några förkunskaper krävs inte.

Kurser i BRMT vid problem i rörelseapparaten Steg 2

Förkunskap BRMT Rytmisk rörelseträning vid problem och smärta i rörelseapparaten steg 2.
Vi arbetar med reflexer som ger problem med händer, armar, fötter och ben samt spänningar i käkar.

På kursen går vi igenom de reflexer som orsakar muskelspänningar, värk och felställningar på olika nivåer, i käkar, nacke, bröstrygg, ländrygg, höfter, ben, knän, fötter, axlar, händer och armbågar.

I kursen får ni också lära er att med enkla rytmiska rörelseövningar och reflexövningar framgångsrikt lösa upp muskelspänningar och felställningar samt integrera primitiva reflexer som orsakar ovanstående tillstånd
så att effekten av behandlingen blir bestående.

Lär dig att framgångsrikt arbeta med :
*Ett roterat bäcken som kan ger olika ben längd
*Överrörlighet i leder och rygg samt dålig hållning, till följd av låg muskeltonus
*Begynnande artros i höfter och knän. Genom att lederna lär sig att arbeta i rätt läge
minskar sned belastning av leden.


Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning i förskolan

Grunderna i den rytmiska rörelseträningen med speciell inriktning på förskolebarn för att.
Lär dig att känna igen iaktta samt testa brister i den motoriska utvecklingen och primitiva reflexer. Rörelser som utveckla barnets motorik.
Lär dig att träna bort både grov- och finmotoriska problem med hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar
och lekar som kan göras både i grupp och enskilt.

Kurserna vänder sig till personal i förskolan och för föräldrar till förskolebarn med motoriska och känslomässiga problem och alla som är intresserade av barns motoriska utveckling.

Kurs: Rörelser för Inlärning i skolan


Om hur enkla metoder kan hjälpa barnen att
koncentrera sig bättre, fungera och må bättre i skolan
”Svårt att bygga taket om grunden inte finns först”

Kurser i BRMT Rytmisk rörelseträning vid Cp

 • För barn och vuxna med cerebral pares tillsammans med anhöriga och assistenter.
 • Personer med andra motoriska funktionshinder, förvärvade eller medfödda.
 • Du som i ditt yrke möter individer med fysiska funktionshinder t.ex. specialpedagog eller fysioterapeut eller rytmisk rörelsetränare

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. De hjälper barnet att utvecklas och komma vidare både fysiskt, emotionellt och kognitivt. Genom att utföra rytmiska rörelser påverkas kroppslig medvetenhet, muskel tonus, balans och spatial förmåga, kroppen lär sig att arbeta mer optimalt. Primitiva reflexer som stör utvecklingen i te.x. händer, mun och rygg kan integreras och därmed kan individen lättare styra sin motorik.

Denna Kurs innehåller:

 • Sinnena, hjärnan och motoriken
 • Motorisk träning som ges på rätt nivå, som ett resultat för effektiv träning
 • Passiva rytmiska rörelser samt aktiva rytmiska rörelser
 • Rytmiska rörelsers påverkan på andning och cirkulation
 • Hur rytmiska rörelser påverkar muskel tonus och vakenhet
 • Den kroppsliga och rumsliga medvetenheten
 • Finmotorik och handens reflexer
 • Munmotorik och talutvecklingen
 • Träning med hjälp av lek och sång, där målet är att göra träningen mer lustfylld.
 • Primitiva reflexer som kan skapar stress och dessutom sinnes överkänslighet.
 • Att kunna åstadkomma muskelavslappning
 • Inre och yttre miljöfaktorers påverkan
 • Avstressande åtgärder och övningar
 • Reflexer som påverkar snedställning av t.ex. höft och rygg

 ” Du kan inte tro vilken skillnad, vad som hänt.
Mer kontaktbar, kan ligga på magen, blicken tydligare” Förälder efter en Cp kurs

Lärare: Birgit Eriksson  är lärare i Rytmisk rörelseträning. Kroppsterapeut och har mångårig erfarenhet av att arbeta med Cp

Rörelser som helar

BRMT Rytmsik rörelseträning0

Blomberg Rytmic Movement Training.
Läkare: Dr Harald Blomberg: är Grundare av BRMT Rytmisk rörelseträning
Fram till idag har kurser i rytmisk rörelseträning hållits i cirka 20 länder och kursmaterialet har översatts till elva språk.
I Spanien ingår metoden i högskoleutbildningen till optometrist (som arbetar med syn)
Metoden används med goda resultat på vissa skolor i U.S.A.
Carol Ann Eriksson är instruktör i U.S.A. arbetar med metoden tillsammans med O.S. landslaget och baletten samt barn med olika svårigheter.

Rytmisk Rörelseträning enligt rörelsepedagogen Kerstin Linde
Testning och rörelser enligt Peter Blyté
Isometrisk Reflexträning enligt Svetlana Masgutova
Kinesiologisk test samt Braingym

Logo haraldblomberg.com


Meddela om du vill ha en kurs i din stad


 Lärare: Birgit Eriksson Kroppsterapeut och Instruktör i BRMT
Jag kom i kontakt med den Rytmisk rörelseträningen för drygt 25 år sedan,

då jag tidigare arbetade som massör.
En klient med en kufos (puckel)i bröstryggen kom tillbaks efter en tid.
Till min förvåning hade kufosen rätat ut sig.
Då frågade jag vad han gjort . Det var ett resultat till följd av rörelser och andning.
Kort sagt, det var min första kontakt med Rytmisk rörelseträning.

Jag har haft stor användning av metoden både i mitt arbeta som kroppsterapeut men också privat.
Nu behöver jag t.ex. inte längre gå till naprapat för att fixa sned höft och ont i ländryggen, som till följd av rörelserna

rätat ut sig och ger inte några besvär längre.   Framför allt har detta definitivt gjort mig till en bättre terapeut.

Idag är jag också utbildad instruktör och lärare i metoden.
Birgit Eriksson är Instruktör och Lärare i BRMT Rytmisk rörelseträning utbildad av Dr Harald Blomberg
Jag är också utbildad i MNRI (Masgutova Neuromovement Reflex Integration)
Har även studerat rörelseträning för Svetlana Masgutova, Carol Ann, Moira m.f.


Forskning om rörelser och primitiva spädbarnsreflexer:

Rytmisk rörelseträning fungerar huvudsakligen via rörelser av ryggraden, rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.

Läkartidningen ”Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning”
Incidence of ATNR Response in Normal Preeschol Children
Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training
The relation between postural movement and bilateral motor integration: comment on Lin, et al. (2012) – abstract
Sensorimotor therapy: Assesing quantiative and qualitative expressions of physiological and psycholgical development in children. Lic avhandling, Karlstads universitet.

1. ADHD och primitiva spädbarnsreflexer:
a. Retained Primitive Reflexes and ADHD in Children
b. Principle of Dissolution and Primitive Reflexes in ADHD

2. Autism och primitiva spädbarnsreflexer:
a. Reflexes gone astray in autism in infancy
b. The return of the reflex

Läs- och skrivsvårigheter och primitiva reflexer
Can replicating primary reflex movements improve reading ability?
Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education
Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties
The correlation between primitive reflexes and saccadic eye movements in 5th grade children with teacher-reported reading problems
The effects of the Primary Movement programme on the academic performance of children attending ordinary primary school
Primary Reflex Persitence in Children With Partial Hearing

3k-utbildning