Birgit Eriksson

Birgit Eriksson är terapeut, kursledare och föreläsare

Hon arbetar med Sensomotorik, rörelse och reflexer
Rytmisk rörelsetränare & lärare i BRMT, Rytmisk rörelse instruktör
Studerat motorik BRMT för Dr Harald Blomberg,
Carol Ann (U.S.A), ,Dr Svetlana Masgutova (Brain Gym)
MNRI PTSD/Trauma Recovery, Lifelong reflex integration
Susanne Wolmesjö

Certifierad massör. Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Studerat massage i Sverige, Japan och Kina.
Instruktör i Spädbarnsmassage och Massage i förskolan/skolan

Birgit har studerat EFT och är
Qi gong-instruktör och Reiki-healer (Reiki 1,2 & 3)
Simlärare, minisim och babysim Instruktör

Sensomotorisk träning,
Birgit är lärare och instruktör i
BRMT Rytmisk rörelseträning & reflexer
Metoden undervisas över hela världen i fler än 20 länder och kursmaterialet har översatts till elva språk.
Metoden kommer ingå läkarutbildningen i Brasilien.
Rörelsepedagog Kerstin Linde utvecklade Rytmisk rörelseträning på 80 talet och Dr Harald Blomberg har spridit metoden runt om i världen

Några av mina lärare :
Dr Harald Blomberg Läkare & Grundare av BRMT
Dr Svetlana Masgutova Dr in Developmental and Educational Psychology
Carol Ann Licensed Brain Gym® Instructor of the International (works with all levels, from recreational to Olympic athletes)
Susanne Wolmesjö  MNRI (Magutova Nerosensomotor Reeflex Integration) PTSD/Trauma Recovery , lifelong reflex integration
Moira Dempsey  ”Face the fear”
Facial reflexes, Language and Bonding, Stress/Trauma

Utvärderingar från kurser

”Birgit ger ett lysande svar på lugn, ro, medvetenhet, avspänning och värme.”

”Jättebra, lätt att förstå, tydlig.”        ”Pedagogisk”

Kurser & Föreläsningar

Jag  kan komma till er och föreläsa eller hålla kurser runt om i Sverige

Träning & Behandlingar

Jag håller till i Östergötland (åker också runt till olika städer)

Kontakt

Kontakta Birgit för mer information.

Telefon: 070-78 101 79

E-post: birgit.eriksson65@gmail.com

Forskning

Här hittar du forskning:

Artikel i Läkartidningen ”Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning”
Incidence of ATNR Response in Normal Preeschol Children
Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training
The relation between postural movement and bilateral motor integration: comment on Lin, et al. (2012) – abstract
Sensorimotor therapy: Assesing quantiative and qualitative expressions of physiological and psycholgical development in children. Lic avhandling, Karlstads universitet.

1. ADHD och primitiva spädbarnsreflexer:
a. Retained Primitive Reflexes and ADHD in Children
b. Principle of Dissolution and Primitive Reflexes in ADHD

2. Autism och primitiva spädbarnsreflexer:
a. Reflexes gone astray in autism in infancy
b. The return of the reflex, kap. 3

3. Läs- och skrivsvårigheter och primitiva reflexer
a. Can replicating primary reflex movements improve reading ability?
b. Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education
c. Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties
d. Rytmisk rörelseträningThe correlation between primitive reflexes and saccadic eye movements in 5th grade children with teacher-reported reading problems

3k-utbildning