Kurser och föreläsningar för skola och förskola

Kurserna är anpassade för att lätt kunna integreras i verksamheten

Hur vi kan underlätta inlärning och koncentration

Om hur vi kan förstå och på så sätt hjälpa barn med oro ”myror i byxan”, svårigheter att koncentrera sig hålla i pennan, kopiera av tavlan, sitta på stolen, dålig balans, inlärnings svårigheter m.m.

Massage i förskolan och skolan

Forskning och erfarenhet visa ratt massage minskar stress, ger lugnare barn och ökar empatin.
Erfarenhet och forskning visar att Barn:
Blir lugnare, mindre stressade och ljudnivån minskar
Ger ökad koncentration
Utvecklar empati: Lyssna på varandra. Lära sig säga nej till oönskad beröring.
Mindre aggression och slåss mindre.
Utvecklar sin kroppskännedom och självkänsla

Dessutom får pedagogerna:
Mindre stress och en lugn stund som ger möjlighet att se och bekräfta barnen.

Kurs innehåll: På kursen får ni lära er att ge massage och får tips om hur ni kan lägga in massagen i den dagliga verksamheten och hur barnen kan massera varandra.
Ni får under lära er både en sittande massage samt ge en massage på bänk alt. madrass.
ni tränar massage på varandra då det är viktigt att veta hur massagen känns både att ge och få samt anpassa beröringen efter individen.
Massagesagor och massagelekar anpassade efter barnens ålder.
Efter kurs har ni ”verktyg” att sätta igång direkt

Kurs: Rörelseglädje

Stimulera barns rörelseglädje och utveckla dess motorik.
Kunskap om de primitiva reflexerna
och våra sinnen. För de som arbetar med barn i förskola/skola

Kurs: Rörelse för inlärning

Denna kurs vänder sig till personal i skolan och föräldrar.

Vi går igenom rörelser som kan göras i grupp beroende på elevernas ålder.
Sensomotorisk reflex träning, Rytmiska rörelser
samt stressens påverkan, de olika sinnen och taktila stimuleringen.

Vi går igenom de olika primitiva reflexerna och dess påverkan samt hur vi kan underlätta för barnet i skolsituationen, samt träning. Vi går även igenom Stress , stressreflexerna och vad som kan göras. Dessa kursdagar ger en förståelse och redskap i skolsituationen/ hemma samt hur man med enkla och positiva metoder kan underlätta och hjälpa att se en positiv vändning.

Barn och stress

Hur stress påverkar vår kropp & hjärnan.
De tre stressreflexerna och hur man kan upptäcka och arbeta med dem.
Olika metoder att förebygga och hjälpa stressade barn.

Kurs BRMT Rytmisk rörelseträning i förskolan

Grunderna i den rytmiska rörelseträningen med speciell inriktning på förskolebarn för att. Lär dig att känna igen iaktta och testa brister i den motoriska utvecklingen och primitiva reflexer. Rörelser som utveckla barnets motorik.
Lär dig att träna bort både grov- och finmotoriska problem med hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar och lekar som kan göras både i grupp och enskilt.

Kurserna vänder sig till personal i förskolan och för föräldrar till förskolebarn med motoriska och känslomässiga problem och alla som är intresserade av barns motoriska utveckling.
Det att börja använda metoden i förskolan redan efter steg 1,

därefter kan man bygga på så många steg man vill.
Kurser finns i 5 steg. Varje steg är 2 dagar
Vi är flera lärare som håller de olika stegen.
Mer går att läsa på Rytmiskt rörelsecenters hemsida eller kan ni ringa mig för mer info.0707810179

Kurs: Rytmisk rörelseträning och kost vid ADHD och Autism

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar samt till föräldrar. Mer att läsa under fliken kurser. Denna kurs hålls i Stockholm av kollega med egna erfarenhet av att leva med barn med Autism/ADHD

Kurs: Rytmisk rörelseträning vid Cp

Denna två dagars kurs är både för personal som arbetar med personer med Cp
och andra hjärnskador som orsakar motoriska problem
samt för barn med föräldrar & assistenter. Läs mer under fliken kurser.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsning: Rörelse för inlärning & motorik

Våra rörelser är avgörande för att bygga våra förutsättningar att bli och göra det vi vill.
Om kroppen inte är grund stämd är det svårt med koppla in högre och svårare moment som att koncentration & inlärning.
Hur primitiva reflexer och stress påverkar koncentration och inlärning.
Föreläsningen ger större möjligheter att förstå och se orsaker samt hur vi kan underlätta och hjälpa

Föreläsning ”Hur blir vi våra rörelser?”

Våra rörelser är avgörande för att bygga våra förutsättningar att bli och göra det vi vill.
Hur människors liv och livskvalité kan förbättras med hjälp av specifika rörelser.
Föreläsningen ger också större möjligheter att förstå oss själva och våra medmänniskor.
”Träningen har gett mig en dramatisk förbättring av livskvalitén.”
” Bättre på att hantera stress och olika situationer”

Föreläsning: Barn och stress

Om vad som händer i kroppen & hjärnan vid stress
Orsaker till stress hos barn.
De tre olika stress reflexerna och olika stress beteende.
Hur vi upptäcker och hjälper stressade barn.
Media Mobiler Plattor.
Anknytning, Närvaro

Föreläsning: Verktyg för inlärning och koncentration i skolan

Om hur vi kan förstå och på så sätt hjälpa barn med oro ”myror i byxan”, svårigheter att koncentrera sig hålla i pennan, kopiera av tavlan, sitta på stolen, dålig balans, inlärnings svårigheter m.m.

Föreläsning: ”Hopplösa barn” finns de?

Utagerande & Inåtvända barn
Hur fungerar våra sinnen, hjärnan kroppen och vad är det som gör att vi reagerar så olika?
Det finns olika orsaker och lösningar.

Föreläsning: Beröring

Beröring är basalt för vår överlevnad och vårt nervsystems utveckling.
Beröring startar kroppens egna lugn och ro system.
Motsatsen till vårt stress system.
Forskning och berättelser ur livet.

Föreläsning :Läs & Skrivsvårigheter

Om kroppen inte är grund stämd är det svårt med koppla in högre och svårare moment som att koncentration & inlärning.
Ögon motorik, samsyn och att ställa in ögon från långt håll till nära.
Olika reflexer som påverkar Läs & skrivning. Forskning & beprövad erfarenhet.

Föreläsning: Kost

Hur påverkas vi av vad vi äter, och vad är det egentligen vi ska äta?
Vad är våra kroppar skapta för att äta.

FORSKNING:

Läs- och skrivsvårigheter och primitiva reflexer

Can replicating primary reflex movements improve reading ability?
Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education
Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties
The correlation between primitive reflexes and saccadic eye movements in 5th grade children with teacher-reported reading problems
The effects of the Primary Movement programme on the academic performance of children attending ordinary primary school
Primary Reflex Persitence in Children With Partial Hearing

ADHD och primitiva spädbarnsreflexer:
a. Retained Primitive Reflexes and ADHD in Children
b. Principle of Dissolution and Primitive Reflexes in ADHD

Autism och primitiva spädbarnsreflexer:
a. Reflexes gone astray in autism in infancy
b. The return of the reflex, kap. 3

Övrig Forskning:
Artikel i Läkartidningen ”Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning”
Incidence of ATNR Response in Normal Preeschol Children
Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training
The relation between postural movement and bilateral motor integration: comment on Lin, et al. (2012) – abstract
Sensorimotor therapy: Assesing quantiative and qualitative expressions of physiological and psycholgical development in children. Lic avhandling, Karlstads universitet.

Info          birgit.eriksson65@gmail.com     070-7810179

3k-utbildning