Sensomotorisk Träning:

Sensomotorisk träning .Genom att aktivera våra sinnen, våra rörelsemönster och integrera primitiva reflexer för att hjärnans högre funktioner ska fungera optimalt. träningen har positiv inverkan på balans, koncentration och inlärning.
Den motverkar också stress genom att arbeta med rörelser, hjärnan och integrerar stress reflexer.

Det hjälper kroppen att få till sitt naturliga rörelsemönster och motverkar på så sätt muskelspänningar samt felställningar.


BRMT
Rytmisk rörelse träning:

Logo haraldblomberg.com

Utvecklad av Dr. Harald Blomberg
Träning som hjälper till att ”Stämma kroppen” och att komma i balans.
Rörelseträning som återupprättar kommunikationen i nervbanor mellan hjärnan och kroppen samt integrerar primitiva reflexer.
Träningen rätar ut felställningar i kroppen, minskar stressymptom samt underlättar koncentration och inlärning.
Rytmiska rörelser påverkar muskeltonus och påverkar vår hållning.
De rytmisk rörelserna fungerar huvudsakligen via rörelser av ryggraden,
sådana rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.
Metoden BRMT finns i många länder och böcker översatta till flera språk.
BRMT ingår i läkarutbildningen i Brazilien

Rörelser som helar


Rytmiska rörelser av rörelsepedagog Kerstin Linde
Tester samt rörelser: Enligt Peter Blyté metod samt Brain gym
Isometrisk Integrering Enl. Dr. Svetlana Masgutova
Kost och näring vid ADHD Autism


MNRI Neuro sensomotorisk träning

Utvecklad av Dr. Svetlana Masgutova
MNRI Masgutova Neuro sensomotorisk Reflex Integration
Träning återupprättar kommunikationen i nervbanor mellan hjärnan och kroppen, samt integrerar primitiva reflexer. Den minskar stress symtom samt underlättar koncentration och inlärning

MNRI Trauma Recovery

En behandlings metod för att minska Stress och Trauma

KOST
Kost och näring har betydelse för hjärnan och kroppen ska fungera optimalt och öka vårt välbefinnande.

Forskning kring rörelseträning och spädbarnsreflexer

Läkartidningen ”Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning”
Sensorimotor therapy: Assesing quantiative and qualitative expressions of physiological and psycholgical development in children. Lic avhandling, Karlstads universitet.

Forskning angående ADHD och primitiva spädbarnsreflexer:
Retained Primitive Reflexes and ADHD in Children

Forskning angående Autism och primitiva spädbarnsreflexer:
 Reflexes gone astray in autism in infancy

Forskning angående  Läs- och skrivsvårigheter och primitiva reflexer
Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education
Forskning om rytmisk rörelseträningThe correlation between primitive reflexes and saccadic eye movements in 5th grade children with teacher-reported reading problems


3k-utbilning erbjuder ett antal olika kurser i rytmisk rörelseträning & reflexer

3k-utbildning